Teamcoaching

Een rustmoment voor u en uw team

Teamcoaching

Versterken en verbinden, de angel uit een conflictsituatie trekken.

Iedere medewerker betrekken in uw organisatie, verantwoordelijkheden opnemen door bemiddeling.

De optimalisatie van de teamwerking staat centraal, een gezamenlijke zoektocht naar een positieve en inspirerende vibe binnen de organisatie.

Samen met de coach worden interne situaties of knelpunten blootgelegd om spanningen weg te werken. Het herstelgericht werken richt zich op de emotionele betrokkenheid en het persoonlijke handelen van de mensen binnen uw organisatie of bedrijf, een proces waarin hun weerbaarheid en verantwoordelijkheid aangewakkerd wordt. Het coachingstraject omvat zowel individuele als groepsbegeleiding met het oog op open communicatie en een verfijnde groepsdynamiek.

Een veilige omgeving scheppen waarin iedere medewerker zich comfortabel kan ontplooien om sterke resultaten te boeken is het einddoel.