Teamcoaching

een rustmoment voor u en uw team

Teamcoaching

We werken bij onze teamcoachings/conflictbemiddelingen voornamelijk vanuit de visie van “positieve heroriëntering”/herstelgericht bemiddelen.

Positieve heroriëntering richt zich op wat de betrokkenen met elkaar verbindt. Bij conflict gaat immers de focus vooral naar het verschil in de belangen en niet langer het gemeenschappelijke. Verbondenheid is niet alleen het uitgangspunt maar ook de doelstelling. Cruciaal hierbij is dat we onmiddellijk inspelen op de vraag, het feit waarover het gaat. Door het aanspreken van de krachten van mensen wordt een heroriëntering van de huidige situatie beoogd. Iedereen krijgt de verantwoordelijkheid om bij te dragen tot een positieve verandering. De sterkte van deze methode is o.a. dat we een focus hebben op de kern van het probleem. We gaan dus zeer doelgericht te werk.

 

404