Coaching

Coaching

De focus op de coachee als mens staat centraal. Het succes van een coachingtraject ligt in bewustwording en vervolgens het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. De coach heeft hierbij een ondersteunende rol. De coach richt zich op het vergroten van het zelfinzicht en het bewust worden van het daaruit voortvloeiend gedrag. Via de coaching brengen we de coachee ook opnieuw in verbinding met de verschillende aspecten van zichzelf: denken, voelen en zijn.

I have worked with Michèle as an Executive Coach and have found her to be very personable and effective in helping me to explore different and new perspectives on Leadership. This having been a good experience, I can only recommend Michèle as an Executive Coach.

Jan Scheck

VP Liner services, Safmarine

Onze aanpak

Hoe gaan we concreet te werk eens u ons een coaching toevertrouwt?

Om de doelstelling van de coaching duidelijk af te bakenen starten we met een intake met de opdrachtgever en de coachee. Meestal voorzien we een 6 à 8 sessies van een 2-tal uren met een tussenperiode van 2 weken. Belangrijk hierbij is: niet meer, maar ook niet minder als nodig. We voorzien indien gewenst een tussentijdse en een eindevaluatie met de opdrachtgever waarin we de voortgang bespreken, waarbij de inhoud van de coaching uiteraard vertrouwelijk blijft.

Coaching nodig?

Wenst u één of meerdere medewerkers te laten coachen? Zoekt u zelf een coach die kan confronteren, inzicht brengen, ondersteunen… Aarzel niet en contacteer ons.

404